AI & Juridiken – Del 2

Praktisk fördjupning & AI Act

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Artificiell intelligens (AI) har varit ett av de mest trendande ämnesområdena de senaste åren. Utvecklingen har gått i rasande takt, och AI får ett större och större genomslag i vårt samhälle. För att kunna hantera de risker och utmaningar som verksamheter ställs inför vid anskaffning, utveckling och avtal om AI, är en grundläggande förståelse för AI och dess rättsliga implikationer av stor betydelse. 

I denna praktiska fördjupning av AI & Juridiken kommer vi genom ett praktiskt förhållningssätt att fördjupa oss i olika rättsliga och kommersiella frågor kopplat till anskaffning, utveckling, upphandling och avtal om AI. Vi kommer inleda dagen med att gå igenom det ekosystem som AI verkar inom, AI-värdekedjan och den tekniska ”stacken”, i syfte att bilda en grundläggande förståelse för dessa koncept inför den fortsatta presentationen under dagen.

Vi fördjupar oss sedan i befintliga rättsregler kopplat till AI, och kommer särskilt att fördjupa oss i rättsliga aspekter kopplat till hur dataskydd och immaterialrätt förhåller sig till AI. Vi kommer även fördjupa oss i nya regelverk på AI-området, i form av AI-förordningen, AI Liability Directive och Product Liability Directive. Vi kommer anlägga ett praktiskt förhållningssätt till AI-förordningen, där vi fördjupar oss i förordningens koncept och rättsliga implikationer utifrån olika praktiska exempel, med koppling till AI-värdekedjan. Vi kommer även beröra hur andra jurisdiktioner har valt att hantera AI ur ett rättsligt perspektiv, och lyfta fram ett antal exempel. 

Vi kommer fortsätta med en introduktion till regler om tillgång till och delning av data. Data som en resurs utgör en grundpelare för utvecklingen av AI, och det finns därför särskild anledning att beröra rättsliga frågor kopplat till data som en förutsättning för utveckling och användning av AI. Vi kommer i denna del särskilt belysa dataförordningen som trädde i kraft i februari 2024, och som bland annat innehåller bestämmelser om tillgång till och delning av data vad gäller så kallade IoT-produkter. 

Under den senare delen av dagen kommer vi att fördjupa oss i praktiska frågor kopplat till AI-projekt och former för anskaffning av AI, upphandling och avtal om AI, samt nyckelregleringar och fallgropar vid avtalsskrivande. Vi kommer fortsätta med en genomgång om vad juristfunktionen gör idag, där vi fokuserar på praktiska medtag. Vi kommer bland annat att prata om AI-strategier, AI-policys, hur verksamheter bäst förbereder sig för AI-förordningen samt avsluta med en workshop, där deltagarna får möjlighet att omsätta sina lärdomar från dagen.

Ur kursen

 • AI-värdekedjan, ekosystemet och den tekniska ”stacken”
 • AI och immaterialrätt – rättigheter till tekniken, data och output
 • AI och dataskydd – grundläggande principer, rättslig grund och den registrerades rättigheter ur ett AI-perspektiv
 • AI-förordningen
 • AI Liability Directive & Product Liability Directive
 • Global utblick – rättsliga initiativ utanför EU
 • Tillgång till och delning av data – särskilt om IoT och Dataförordningen
 • AI-projekt och anskaffning av AI
 • Upphandla och avtala om AI
 • Vad gör juristfunktionen idag?
 • Workshop

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som sedan tidigare har minst en grundläggande kunskap om AI & Juridiken, och som vill fördjupa dig i de rättsliga frågorna som blir aktuella vid utveckling, upphandling och användning av AI. Utbildningen har en praktisk inriktning och är därför främst av intresse för praktiserande jurister inom privat och offentlig sektor, men även för upphandlare, inköpare samt personer som arbetar med digital innovation och utveckling.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

AI & Juridiken – Del 1

AI & Juridiken – Del 1

 • Nyhet

En introduktion till rättsregler, praxis och det juridiska arbetet

10 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
EU:s nya AI-förordning

EU:s nya AI-förordning

 • Webbinarium

Webbinarium: Hur påverkas olika typer av verksamheter inom privat och offentlig sektor av den nya AI-förordningen?

26 sep 2024
Information & anmälan
GDPR 1 – rättslig reglering och praktisk tillämpning

GDPR 1 – rättslig reglering och praktisk tillämpning

 • Nyhet

Om hur personuppgifter får behandlas

11 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan