Anton Karlsson arbetar som biträdande jurist på Wikström & Partners Advokatbyrå med fokus på juridisk rådgivning inom digitalisering, innovation och dataskydd. Anton är specialiserad på IT-rätt med särskild kompetens inom IT-kontrakt, AI-juridik, integritets- och dataskyddsfrågor, immaterialrätt samt frågor kopplade till kamerabevakning. Anton biträder klienter i privat och offentlig sektor inom sina specialistområden, och håller dessutom regelbundet föredrag och utbildningar inom dessa rättsområden.

Anton Karlsson håller i följande kurser