Charlotta Kronblad är doktor i digital transformation från Chalmers Tekniska Högskola, och forskar idag vid House of Innovation på Handelshögskolan i Stockholm. Hon fokuserar på digitaliseringen av juristbranschen samt vilka nya krav på juridiken, och juridiska institutioner, som dagens snabba digitalisering av samhället medför.

Charlotta har tio års erfarenhet som jurist (i domstol, på advokatbyrå samt som bolagsjurist) och har därigenom en gedigen förståelse för branschens specifika utmaningar och möjligheter. Charlotta är en väl och ofta anlitad föreläsare inom digitalisering av juridik och har på kort tid etablerat sig som en av de ledande forskarna i Norden på området.

Charlotta Kronblad håller i följande kurser