Daniel Westman är verksam som oberoende rådgivare och forskare, specialiserad på IT- och medierätt. Hans expertområden är bl.a. artificiell intelligens (AI), upphovsrätt, dataskydd, yttrandefrihet och ansvar på nätet, e-förvaltningsjuridik samt IT-avtal. Daniel har även författat böcker samt ett flertal artiklar med fokus på IT- och medierätt samt agerat expert i ett antal statliga utredningar, bl.a. Dataskyddsutredningen, Mediegrundlagskommittén och Digitaliseringskommissionen.

Daniel Westman håller i följande kurser