Christina Wikström är Advokat och Managing Parter på Wikström & Partners Advokatbyrå AB, expert med omfattande erfarenhet av rättsliga frågor med koppling till digitalisering och innovation. Christina är specialiserad inom IT-rätt, kontraktsrätt, dataskydd och immaterialrätt. Hon har stor erfarenhet av att leda förhandlingar och kontraktsarbete i större affärsprojekt men också av att hantera komplexa tvister och av att leda förändringsarbete på juridikens område, exempelvis genom standardavtalsarbete, utveckling av rättsliga processer samt compliance-arbete.

Christina har under många år haft rollen som chefsjurist, senast vid Logica Sverige AB (numera CGI) och Telia Partner AB. Därigenom medverkade hon under många år i IT-företagens juridiska råd med framtagande av IT-företagens allmänna villkor.

Christina driver idag Wikström & Partners, en advokatbyrå med fokus på digitalisering, innovation och dataskydd, men är också mångårig medlem av eSam juridiska expertråd och har ansvarat för framtagande av eSams allmänna villkor på IT-avtalsområdet.

Christina Wikström håller i följande kurser