AI & Juridiken – Del 1

Artificiell intelligens slår just nu igenom med full kraft i vårt samhälle. Men vad är AI? Hur hänger AI ihop med digitaliseringen av samhället? Vad innebär det i ett rättsligt perspektiv om vi i vår organisation använder eller planerar att börja använda AI?

AI & Juridiken – Del 1 är en introduktion till rättsregler, praxis och det juridiska arbetet.

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Artificiell intelligens slår just nu igenom med full kraft i vårt samhälle. Men vad är AI? Hur hänger AI ihop med digitaliseringen av samhället? Vad innebär det i ett rättsligt perspektiv om vi i vår organisation använder eller planerar att börja använda AI? Vilka rättsregler är tillämpliga vid utveckling och användning av AI? Hur ser de befintliga och kommande regelverken ut på AI-området? Vilken rättspraxis finns? Och, vad behöver man tänka på som jurist, upphandlare eller utvecklare när organisationen ska börja använda AI?

Vi inleder utbildningen med att förklara vad AI är, där vi går igenom dess historia, bakgrundoch definition, centrala begrepp, såsom maskininlärning, algoritmer och automatisering, AI-värdekedjan samt samhälleliga aspekter kring AI och digitaliseringen. Att behärska det tekniska språket och förstå vad de olika koncepten betyder är det första steget, om vi ska kunna prata om dess risker, som exempelvis diskriminerande AI, och möjligheter ur ett rättsligt perspektiv.

Därefter går vi igenom de befintliga rättsreglerna som blir generellt tillämpliga vid utveckling, upphandling och användning av AI. Vi berör bland annat immaterialrätt, dataskydd, upphandlingsrätt och IT-avtalsrätt. Vi berör även rättsregler som är särskilt tillämpliga för offentlig sektor, såsom sekretess, offentlighet, bevarande och regelverken kring automatiserat beslutsfattande. 

Under eftermiddagen kommer vi gå igenom aktuell rättspraxis relaterad till AI och framför allt beskriva ett rättsfall från Göteborg där Charlotta inom ramen för sin forskning testade hur domstolarna de facto hanterade algoritmer som bevismedel. Genom att stämma Göteborgs stad för en olaglig, och felaktig, användning av en algoritm för skolplaceringar kunde hon visa på att den enskilde medborgaren står rättslös i relation till den offentliga institutionensom tillämpat ett algoritmiskt beslutsfattande, då det är närmast omöjligt att bevisa innehållet av ett algoritmiskt system som man inte har tillgång till. Vi kommer även beröra hur det juridiska arbetet påverkas av AI, och prata om några AI-baserade arbetsverktyg.

Vi avslutar dagen med några praktiska case, där deltagarna får arbeta med ett konkret fall och överväga vilka rättsliga frågor som behöver beaktas och vilka åtgärder som behöver vidtas i den aktuella situationen. Dagen avrundas med en genomgång av gruppernas slutsatser.

Ur kursen

 • Vad är AI? – historia, centrala begrepp, värdekedjan
 • AI som diskriminerar & hallucinerande
 • AI & Juridiken – generellt tillämpliga rättsregler
 • AI för offentlig sektor – särskilda rättsregler att beakta
 • AI i rättspraxis – några utdrag
 • Hur påverkas det juridiska arbetet? – roll och identitet
 • AI-baserade arbetsverktyg
 • Praktiska case – AI och rättsliga implikationer

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som sedan tidigare saknar eller har en begränsad erfarenhet av AI & Juridiken, och som vill orientera dig i de rättsliga frågorna som blir aktuella vid utveckling, upphandling och användning av AI. Utbildningen har en praktisk inriktning och är därför främst av intresse för praktiserande jurister inom privat och offentlig sektor, men även för upphandlare, inköpare samt personer som arbetar med digital innovation och utveckling.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

EU:s nya AI-förordning

EU:s nya AI-förordning

 • Webbinarium

Webbinarium: Hur påverkas olika typer av verksamheter inom privat och offentlig sektor av den nya AI-förordningen?

26 sep 2024
Information & anmälan
AI & Juridiken – Del 2

AI & Juridiken – Del 2

 • Nyhet

Praktisk fördjupning & AI Act

12 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
GDPR 1 – rättslig reglering och praktisk tillämpning

GDPR 1 – rättslig reglering och praktisk tillämpning

 • Nyhet

Om hur personuppgifter får behandlas

11 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan