EU:s nya AI-förordning

Webbinarium: Hur påverkas olika typer av verksamheter inom privat och offentlig sektor av den nya AI-förordningen?

Föreläsare

Kurstillfällen

 • 26
  sep
  2024

  Kl 13:00 – 16:00
  Kursavgift
  3 900 kr inklusive digitalt kursmaterial. Moms tillkommer. OBS! Kursen är ett webbinarium via Zoom.

  Antal kurstimmar
  3
  Anmäl dig till kursen här

Kursbeskrivning

Artificiell intelligens har aldrig varit mer aktuellt, och utvecklingen sker i mycket snabb takt. Olika AI-baserade lösningar och tjänster slår igenom med full kraft i många delar av vårt samhälle, samtidigt som en ny EU-förordning om AI trädde i kraft våren 2024. Vad passar då inte bättre än ett halvdags-webbinar om den nya AI-förordningen?

Redan i april 2021 publicerade EU-kommissionen ett förslag till en förordning på EU-nivå avseende AI. Förslaget har sedan dess varit under beredning inom EU:s institutioner, som inledde slutförhandlingar under sommaren 2023, vilket den 8 december samma år utmynnade i en principöverenskommelse mellan EU-parlamentet och Rådet. Den 13 mars 2024 antogs slutligen AI-förordningen av EU-parlamentet, vilken trädde i kraft i maj, med start tillämpning under kommande höst för några av förordningens bestämmelser. AI-förordningen anses utgöra världens första heltäckande ramverk för reglering av AI.

Vilka nya rättsregler innehåller egentligen AI-förordningen och vad innebär den för både utveckling och användning av olika AI-system? Hur påverkas olika typer av verksamheter inom privat och offentlig sektor?

Kursen inleds med en introduktion till AI och dess centrala begrepp. Därefter gör vi en djupdykning i AI-förordningen med avstamp i dess bakgrund och syfte, för att sedan gå igenom regleringar och vilken betydelse dessa får i praktiken. Vi kommer även gå igenom regelverken AI Liability Directive samt Data Act. Webbinariet avslutas med en praktisk genomgång om hur organisationer bäst förbereder sig inför att AI-förordningen börjar tillämpas.

Ur kursen

 • Introduktion till AI och några centrala begrepp
 • AI-förordningens struktur och definitioner
 • Genomgång av förordningens väsentliga regleringar
 • AI-förordningens påverkan på olika typer av verksamhet
 • Introduktion till AI Liability Directive och Data Act
 • Praktisk genomgång av förberedelser inför att AI-förordningen börjar tillämpas

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig till praktiserande jurister inom privat och offentlig sektor eller på advokatbyrå, men även upphandlare, utvecklare, inköpare samt andra personer som arbetar med digital innovation och utveckling som stöter på frågor om AI i sin vardag och vill fördjupa sin kunskap om de rättsliga regelverken.

Kursprogram

13.00Kursen startar
14.45Paus
15.00Fortsättning
16.00Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Dataskyddslagstiftningen

Dataskyddslagstiftningen

Nyheter, rättslig fördjupning och specifika tillämpningar av GDPR samt en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen

14 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
13 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
13 nov 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan