Information om cookies och hantering av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som  gäller i hela EU sedan den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur företag som Fakultetskurser behandlar dina personuppgifter.

Din integritet är viktig för oss på Fakultetskurser. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? 

I samband med att du gör en fyller i en intresseanmälan, anmäler dig till en kurs eller önskar erhålla vårt nyhetsbrev eller när du kommunicerar med oss, t.ex. via mail, per telefon eller sociala medier lämnar du personuppgifter. Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi i syfte att säkerhetsställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig även samla in personuppgifter från tredje part. De uppgifter vi får från tredje part kommer från offentliga register.

Vilka uppgifter sparar vi?

Namn
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Kursdeltagandehistorik

Dina rättigheter

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag).
Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Tänk på̊ att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. 
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering.
Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig.

Varför samlar vi in personuppgifter?

  • För att kunna hantera bokningar av kurser.
  • Mottagande av bokningar samt om- och avbokningar.
  • Utskick av bokningsbekräftelser.
  • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller mail, inklusive sociala medier).
  • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.
  • För att ge våra kunder möjlighet att påverka vårt kursutbud.
  • Skapandet av dina personliga erbjudanden, anpassade nyheter, kursrekommendationer, inspiration och inbjudningar till event.

Hur skyddas dina personuppgifter? 

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Om cookies

Fakultetskursers webbplats använder sig av cookies. Vi använder cookies för att göra våra tjänster mer relevanta för dig. Cookies får enbart användas med användarens samtycke, därför finner du nedan information om cookies, vad de används till och hur du kan välja bort dem. Fakultetskurser publicerar inte sina cookies till någon tredje part.

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren. Det finns två typer:

  • Den ena typen sparar en fil som ligger kvar i besökarens dator. Filen används t.ex. för att besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål och intressen.
  • Den andra typen kallas sessionscookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessionscookies försvinner när besökaren stänger sin webbläsare. Ingen personlig information, t.ex. e-post eller namn, sparas om besökaren.

På Fakultetskursers webbplats används båda typerna av cookies. När du besöker vår webbplats skickas en sessionscookie mellan din dator och vår webbserver för att bland annat underlätta navigering. Sessionscookies används också när du använder våra e-tjänster. Cookien försvinner när du avslutat besöket.

Att välja bort cookies

Om du som besökare inte accepterar att webbplatsen använder cookies kan du stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator.
Om du inte vill att cookies lagras på din dator kan du stänga av även den funktionen i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men du kommer inte heller kunna använda vissa funktioner på webbplatsen.

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss.