GDPR 1 – rättslig reglering och praktisk tillämpning

Om hur personuppgifter får behandlas

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Den rättsliga regleringen av hur personuppgifter får behandlas – dataskyddslagstiftningen – blir alltmer betydelsefull. Samtidigt är EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och den nationella kompletterande regleringen inte helt lättillgänglig.

Kursen ger en introduktion till dataskyddslagstiftningens grunder och en genomgång av dataskyddsförordningens centrala bestämmelser. Dessutom diskuteras hur de olika reglerna kan tillämpas i praktiken.

Under en del av eftermiddagen ges möjlighet att välja mellan en offentligrättslig och en privaträttslig grupp. I detta sammanhang finns tillfälle att ställa frågor.

Kursen avslutas med en praktisk checklista för dataskyddsarbetet.

Boka GDPR 1-3 samtidigt till paketpriset 22 900 kr (ex.moms).

Ur kursen

 • Dataskyddets grunder: Begrepp, grundläggande regler och rättskällor
 • Översikt över olika dataskyddsregler
 • Dataskyddsförordningens centrala bestämmelser
 • När är förordningen tillämplig? Vad är en personuppgift?
 • När är behandlingen av personuppgifter tillåten?
 • Särskilda regler om känsliga personuppgifter och lagöverträdelser
 • Registrerades rättigheter: Rätten till radering, dataportabilitet m.m.
 • Krav på dataskyddsombud, incidentrapportering, konsekvensbedömning avseende dataskydd, förteckning över behandling m.m.
 • Praktisk tillämpning i privat respektive offentlig sektor
 • Förhållandet till offentlighetsprincipen och yttrandefriheten
  Behandling för marknadsföringsändamål
 • Överföring av personuppgifter till tredje land.
 • Nationell kompletterande reglering, t.ex. dataskyddslagen och kamerabevakningslagen
 • Sanktioner vid överträdelser
 • Checklista för det praktiska dataskyddsarbetet

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om dataskydd.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

GDPR 2 – fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete

GDPR 2 – fördjupning i praktiskt dataskyddsarbete

 • Nyhet

En fördjupning i centrala tillämpningsfrågor

06 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
GDPR 3 – avancerat dataskydd

GDPR 3 – avancerat dataskydd

 • Nyhet

Hur man uppnår ett avancerat dataskydd

16 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Dataskyddslagstiftningen

Dataskyddslagstiftningen

Nyheter, rättslig fördjupning och specifika tillämpningar av GDPR samt en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen

14 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
13 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
13 nov 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan