Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Att utforma och bedöma olika typer av bestämmelser i licensavtal är många gånger komplext. Inom ramen för kursen behandlas licensavtal avseende patent och varumärken, men även frågor rörande mönster och know-how berörs.

Under kursen kommer exempel på klausuler att visas och diskuteras. Vidare kommer den senaste utvecklingen på området att behandlas, med fokus på rättsutvecklingen i praxis och doktrin.

”Detaljerad kurs och superbra med exempel av licensavtal.”

”Föreläsarna hade mycket god kompetens inom området.”

”Mycket bra innehåll och framförande.”

Ur kursen

  • Definitionen av licensobjektet och frågor om licensens omfång
  • Bestämmandet av royalty samt andra frågor rörande betalningen
  • Avtalets varaktighet – frågor om uppsägning och hävning
  • Gränserna mellan licens, medgivande och samexistens
  • Internationella licenstvister, frågor om forum och lagval
  • Tolkning av licensavtal
  • Konkurrensrättsliga aspekter

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till advokater, jurister, processförare och andra som arbetar med licensavtal.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Musikjuridik

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor

25 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
25 apr 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Optimera ditt avtalsskrivande

Optimera ditt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning

18 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
15 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Den digitala upphovsrätten – aktuella frågor

Den digitala upphovsrätten – aktuella frågor

En fördjupning i nya regelverk och utmaningar på upphovsrättsområdet

24 sep 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan