Den digitala upphovsrätten – aktuella frågor

En fördjupning i nya regelverk och utmaningar på upphovsrättsområdet

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen vänder sig till den som har grundläggande kunskaper om den upphovsrättsliga regleringen och som vill få fördjupade kunskaper om tillämpningen i en digital miljö, t.ex. i anslutning till artificiell intelligens (AI) och olika typer av förfoganden på webben.

Dagen består av fyra olika pass och en avslutande diskussion, inklusive nyhetsuppdatering. Under ett pass beskrivs det svenska genomförandet av direktivet om upphovsrätten på den digitala marknaden (DSM-direktivet) och det diskuteras vilken praktisk effekt de nya reglerna kan få.

Vidare beskrivs vad den nya EU-förordningen Digital Services Act (DSA) innebär för upphovsrätten, t.ex. när det gäller mellanhänders olika skyldigheter.

Ur kursen

 • Olika typer av lösningar för artificiell intelligens (AI)
  Omfattas AI-modeller av upphovsrättsligt skydd?
 • Får skyddade prestationer användas för maskininlärning utan tillstånd?
 • Skyddet för AI-genererade och AI-assisterade prestationer
 • Metasöktjänster och databasskyddet – praxis från EU-domstolen
 • Länkning under olika förutsättningar – summering av rättsläget
 • Ny praxis om ensamrättens tillämpning online
  Digital Service Act (DSA) och upphovsrätten
 • Ny praxis om ensamrättens tillämpning online
 • Digital Service Act (DSA) och upphovsrätten
 • Ansvarsfrihetsreglerna för olika typer av mellanhänder
 • Proaktiva krav för internetleverantörer, värdtjänster, onlineplattformar m.fl.
 • Genomförandet av DSM-direktivet
 • Tolkningen av de nya inskränkningarna för text- och datautvinning
 • En ny ensamrätt för presspublikationer
 • Nya upphovsrättsliga ansvarsregler för stora onlineplattformar
 • Nya regler om stärkt avtalsrättsligt skydd för upphovspersoner
 • Avslutande diskussion och nyhetsuppdatering

Kursfakta

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, varumärkes- och patentombud som har behov av att hålla sig uppdaterade på utvecklingen av det immaterialrättsliga området.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Aktuell marknadsföringsrätt – perspektiv på praxis

Aktuell marknadsföringsrätt – perspektiv på praxis

 • Webbinarium

Webbinarium: Vad gäller för prisinformation, green-washing och influencer marketing? Få en helhetsuppdatering av ny praxis!

12 nov 2024
Information & anmälan
Dataskyddslagstiftningen

Dataskyddslagstiftningen

Nyheter, rättslig fördjupning och specifika tillämpningar av GDPR samt en fördjupad analys av dataskyddslagstiftningen

14 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
13 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
13 nov 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
GDPR 1 – rättslig reglering och praktisk tillämpning

GDPR 1 – rättslig reglering och praktisk tillämpning

 • Nyhet

Om hur personuppgifter får behandlas

11 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan