Optimera ditt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Ett avtal trycktestas på riktigt först sedan det uppstått någon form av oenighet mellan parterna. Och då finns det vissa frågetyper som återkommande tenderar att hamna i fokus. Det handlar om såväl generella avtalstolkningsfrågor som mer specifika frågor kopplade till vissa typer av bestämmelser.

Genom att redan vid avtalsingåendet vara medveten om de frågeställningar som kan dyka upp om avtalet skulle bli föremål för tvist kan man minska risken för att avtalet leder till ett annat resultat än vad man tänkt sig. Den här kursen – som till stor del bygger på rättsfall där olika slags avtal stått i fokus – syftar till att öka den medvetenheten. Kursen syftar också till att förbättra kunskapen kring de redskap som finns att tillgå för att hantera risken redan vid avtalsskrivningen.

Under kursdagen ges en kartläggning av de vanligare riskerna under ett avtals olika ”faser” och som många gånger leder till tvist:

Avtalsbindningsfasen

 • Risk för ogiltighet eller uteblivet avtal
 • Risk för oväntat avtalsinnehåll

Tillämpningsfasen

 • Risk för ändrat avtalsinnehåll
 • Risk för dröjsmål eller fel i huvudprestationen
 • Risk för brott mot sidoåtaganden
 • Risk för att avtalsinnehållet måste omförhandlas under resans gång

Tvistlösningsfasen

 • Risk för att förutsättningar för optimal tvistlösning saknas

Kursen syftar också till att förbättra kunskapen kring de redskap som finns att tillgå för att hantera risken – ur såväl köparens och säljarens perspektiv- redan vid avtalsskrivningen.

Ur kursen

 • Frister
 • Friskrivningar
 • Beloppsbegränsningar
 • Påföljder
 • Garantier
 • Vitesåtaganden
 • Säkerhetsåtaganden
 • Försäkringar
 • Skiljeklausuler och andra tvistlösningsklausuler
 • Checklistor för de olika faserna

”Ett mkt bra och tydligt upplägg, där man lätt kunde följa den röda tråden genom kursen. Kärnfullt.”

”Intressant med mycket kompetenta föreläsare, bra pedagogiskt upplägg.”

”Jag tyckte att kursens syfte uppfylldes till 100%.”

Kursfakta

Målgrupp

Advokater, jurister, bolagsjurister, upphandlare och andra som arbetar med att skriva och granska avtal.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Aktieägaravtal och bolagsordning

Aktieägaravtal och bolagsordning

Att förebygga tvister, beslutsförlamning och oklarheter

12 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Licensavtalsrätt

Licensavtalsrätt

Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal

05 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
06 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Musikjuridik

Musikjuridik

Musikbranschens kommersiella och legala frågor

25 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
25 apr 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan