Magnus Eriksson leder Kastells tvistlösningsgrupp och har mer än 20 års erfarenhet av att företräda klienter i kommersiella domstolsprocesser och skiljetvister. Innan Magnus gick över till advokatbanan arbetade han som domare vid Svea hovrätt och Stockholms tingsrätt samt som rättssakkunnig vid Justitiedepartementet.

Magnus erfarenhet innefattar tvister inom en rad områden och många olika branscher, såsom energi, telekom, läkemedel samt M&A. Han fokuserar på tvister inom kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt, men anlitas även som ombud i bl.a. konkurrensrättsliga och immaterialrättsliga tvister. Många av de tvister som Magnus har varit involverad i har resulterat i NJA-refererade avgöranden från Högsta domstolen. Utöver uppdragen som ombud, anlitas Magnus ofta som skiljedomare.

Magnus föreläser också regelbundet inom processrätt och kommersiell avtalsrätt. Därtill är Magnus återkommande högt rankad inom tvistlösning av flera framstående rankingsinstitut.

Magnus Eriksson håller i följande kurser