Richard Wessman disputerade 2002 vid Stockholms universitet med en avhandling, Varumärkeskonflikter (Norstedts Juridik 2002), om varumärkets skyddsomfång. Richard har undervisat och forskat i immaterialrätt vid universiteten i Uppsala och Stockholm. Idag arbetar han på Advokatfirman Vinge med rådgivning och processer inom områdena för immaterialrätt, avtalsrätt och skadeståndsrätt.

Richard Wessman håller i följande kurser