Jerker Edström är delägare på Ström Advokatbyrå KB och leder kontorets grupp för Media, Underhållning och Sport. Han är specialiserad på rådgivning inom immaterialrätt, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt.

Jerker biträder regelbundet klienter i upphovsrättsliga ärenden inom och utom domstol i intrångs- och ansvarsfrågor samt vid förhandlingar av licensavtal och klarering av rättigheter. Jerker anlitas frekvent av musikindustrin där han företräder klienter inom hela näringskedjan för musik: kreatörerna (artister, upphovsmän och producenter), skivbolag, musikförlag, arrangörer av konserter och evenemang samt digitala musikbolag.

Jerker tog sin jur. kand vid Stockholms universitet. Mellan 2007-2008 studerade han till en LL.M. (Masters of Laws) med fokus på immaterialrätt och underhållningsjuridik vid New York University School of Law som Fulbrightstipendiat.

Han har publicerat flera artiklar om upphovsrätt, databasrättigheter och underhållningsjuridik och föreläser regelbundet inom dessa områden.

Jerker Edström håller i följande kurser