Patrik Sundberg arbetar på Justitiedepartementet med upphovsrättsfrågor. Patrik har bl.a. företrätt Sverige i förhandlingarna om EU:s nya upphovsrättsdirektiv (DSM-direktivet). Han har en bakgrund inom allmän domstol och är hovrättsassessor från Svea hovrätt.

Patrik Sundberg håller i följande kurser