Skyddsombudsjuridik

2 halvdagar á 3h: Skyddsombud som även kallas för arbetsmiljöombud har en stark rättslig ställning och omfattande rättsliga möjligheter att påverka arbetsmiljön. Deras uppdrag är att medverka till att ingen förlorar livet eller hälsan

Föreläsare

 • Maria Steinberg

  jur. dr, docent i arbetsmiljörätt, fd universitetslektor. forskare
  Egen företagare

Kursbeskrivning

Skyddsombud, som även kallas för arbetsmiljöombud, har en stark rättslig ställning och omfattande rättsliga möjligheter att påverka arbetsmiljön. Deras uppdrag är att medverka till att ingen förlorar livet eller hälsan. Skyddsombudsuppdraget skiljer sig väsentligt från övriga förtroendevaldas och omfattas av mycket detaljerade regler i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter ( AFS). Alla arbetsställen med över fyra arbetstagare har rätt att utse skyddsombud. Idag finns det ca 90 000 skyddsombud och de är nästan alltid en del av en facklig organisation.

Efter kursen kommer du som deltagare ha goda insikter i hur skyddsombud ska utses, vilka olika typer av skyddsombud det finns ( lokala, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud), deras rätt till ledighet, lön, utbildning samt eventuellt skadestånd. Du kommer även att känna till principerna för samverkan, skyddskommitténs arbete, skyddsombudens omfattande rätt att delta i planering och stoppande av arbete samt ha en god inblick i den sk. hänvändelserätten 6:6a som innebär att skyddsombud kan begära en åtgärd av arbetsgivaren eller, om detta misslyckas, Arbetsmiljöverket.

I kursen ingår en översikt av arbetsmiljörätten, arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets verksamhet samt 6:e upplagan av boken ”Skyddsombudsrätt” som släpptes hösten 2024. Boken behandlar de nya föreskrifter som träder i kraft 2025 och innehåller dessuom ca. 100 korta rättsfallsreferat från AD, förvaltningsdomstol och allmänna domstolar. Anknytningen till EU och rättsliga aspekter på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kommer att nämnas.

Ur kursen

 • Samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud-vad innebär det?
 • Skyddsombudens egna rättigheter, som är skadeståndsgrundande behandlas
 • Hänvändelserätten, 6:6a och planeringsrätten- hur ska den hanteras?
 • Stoppningsrätten- vad ska man tänka på?
 • Arbetsmiljörätt, EU och rättsliga aspekter på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön -kort beskrivning

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister som arbetar på arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, till de som arbetar på HR avdelningar och till huvudskyddsombud och regionala skyddsombud samt till företagshälsovårdspersonal.

Kursprogram

Dag 1

13.30Inledning
14.15Fika
14.30Fortsättning
15.15Fika
15.30Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Dag 2

09.00Frukost
09.30Inledning
10.15Fika
10.30Fortsättning
11.15Fika
11.30Fortsättning
12.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

NYA LAS – i teori och praktik

NYA LAS – i teori och praktik

 • Webbinarium

Webbinarium: Genomgång av hur nya LAS-regler påverkar arbetsgivaren

18 okt 2024
Information & anmälan
Från varning till uppsägning

Från varning till uppsägning

 • Nyhet

Hantera arbetsrättsliga situationer relaterade till misskötsamhet

18 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i Sverige

Tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i Sverige

Samspelet mellan migrationsrätt och arbetsrätt vid arbetskraftsinvandring

09 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan