Louise D’Oliwa är verksam som advokat vid Advokatbyrån D’Oliwa och arbetar i huvudsak med kommersiell hyresrätt och arbetsrätt.

Hon har en omfattande erfarenhet av att hantera kommersiella hyrestvister i hyresnämnder och i den efterföljande domstolsprocessen om brytande av det indirekta besittningsskyddet.

Louise är dessutom en van och ofta anlitad föreläsare och är även engagerad av Stockholms universitet som seminarieledare.

Louise D’Oliwa håller i följande kurser