Petra Herzfeld Olsson är professor i arbetsrätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskningsområden är arbetsrätt, europarätt och mänskliga rättigheter. Hon är särskilt intresserad av de internationella aspekter av arbetsrätten.

I sin avhandling undersökte hon omfattningen av skyddet för den fackliga dimensionen av föreningsfriheten i FN:s, Europarådets och EU:s regelverk.

Hennes nuvarande huvudsakliga forskningsprojekt rör EU:s framväxande regelverk om arbetskraft från tredjeland och dess effekter på nationell nivå. Tillsammans med professor Catharina Calleman arbetar hon också med en antologi om villkoren för tredjelandsmedborgare som arbetar i Sverige.

Petra har även en bakgrund från Arbetsmarknadsdepartementet.

Petra Herzfeld Olsson håller i följande kurser