NYA LAS – i teori och praktik

Webbinarium: Genomgång av hur nya LAS-regler påverkar arbetsgivaren

Föreläsare

Kurstillfällen

 • 18
  okt
  2024

  Kl 09:30 – 12:30
  Kursavgift
  4 900 kr inklusive digitalt kursmaterial. Moms tillkommer. OBS! Kursen är ett webbinarium via Zoom.

  Antal kurstimmar
  3
  Anmäl dig till kursen här

Kursbeskrivning

En av de mest betydelsefulla arbetsrättslagarna, lagen om anställningsskydd (LAS), ändrades 2022. Bland annat har reglerna kring de anställda som omfattas av lagen delvis uppdaterats. Vidare har reglerna om saklig grund för uppsägning ändrats till sakliga skäl.

Det finns numera också utökade möjligheter till undantag från turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist, och regler om hyvling har tillkommit. Dessutom har reglerna kring ogiltighet och skadestånd ändrats.

Hur ser ändringarna ut i teorin och vad innebär de i praktiken? Vad bör du som HR-ansvarig tänka på och hur ser ny praxis ut på området för dig som praktiker. 

Bra innehåll och tydliga genomgångar. Många exempel från olika domar vilket gjorde utbildningen extra givande”

Saklig, erfaren, anpassade föredraget efter kursdeltagargruppen..”

Nöjd med allt!”

Ur kursen

 • Vad innebär ändringarna i praktiken?
 • Undantag från LAS tillämpningsområde
 • Sakliga skäl istället för saklig grund
 • Hyvling
 • Nya regler om turordning
 • Nya regler kring ogiltighet
 • Nya skadeståndsnivåer

Kursfakta

Målgrupp

Kursen är övergripande och riktar sig till en bred grupp från advokater, personalchefer och HR samt andra med personalansvar.

Kursprogram

09.30Kursen startar
12.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Från varning till uppsägning

Från varning till uppsägning

 • Nyhet

Hantera arbetsrättsliga situationer relaterade till misskötsamhet

18 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Kommersiell hyresjuridik

Kommersiell hyresjuridik

 • Webbinarium

Webbinarium: Hyra av lokal – tecknandet av avtal, hur en uppsägning formellt ska ske, medling och tvist

21 nov 2024
Information & anmälan
Compliance – ett stöd för att värna förtroendet för en verksamhet

Compliance – ett stöd för att värna förtroendet för en verksamhet

 • Nyhet

Allt en jurist behöver veta om compliance och regelefterlevnad

04 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan