Från varning till uppsägning

Hantera arbetsrättsliga situationer relaterade till misskötsamhet

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Under den här kursen får du god insikt i vad varje arbetgsivare, och även arbetstagare, bör känna till om misskötsamhet, lojaitet, bristande lojalitet, dåliga prestationer och uppsägning på grund av personliga skäl.

Kursledare advokat Louise D’Oliwa varvar teori med praktiska exempel och diskussionsfrågor. Du får en god grund att stå på för att kunna hantera arbetsrättsliga situationer relaterade till misskötsamhet, oavsett om du är verksam inom privat eller offentlig sektor.  Vad krävs för att dela ut en varning? Vad ska man tänka på inför utdelandet av en varning? Vad är tillräckliga skäl för uppsägning och hur ska man agera för att undvika skadeståndsansvar?

Ur kursen

 • Introduktion: Lagar, kollektivavtal, anställningsavtal och praxis
 • Lojalitetsplikten: arbetstagarens skyldigheter
 • Varning / Medvetandegörande /erinran
 • Sakliga skäl för uppsägning på grund av personliga skäl
 • Underrättelse och varsel
 • Överläggning
 • Uppsägningsbesked
 • Skadestånd
 • Tvist

Kursfakta

Målgrupp

Målgruppen är advokater och arbetsgivare, personalchefer, HR-chefer och andra med personalansvar, fackliga förtroendemän samt arbetstagare med särskilt intresse för hur man ska agera för att göra rätt.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

NYA LAS – i teori och praktik

NYA LAS – i teori och praktik

 • Webbinarium

Webbinarium: Genomgång av hur nya LAS-regler påverkar arbetsgivaren

18 okt 2024
Information & anmälan
Tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i Sverige

Tredjelandsmedborgares rätt att arbeta i Sverige

Samspelet mellan migrationsrätt och arbetsrätt vid arbetskraftsinvandring

09 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Compliance – ett stöd för att värna förtroendet för en verksamhet

Compliance – ett stöd för att värna förtroendet för en verksamhet

 • Nyhet

Allt en jurist behöver veta om compliance och regelefterlevnad

04 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan