Kommunalrätt

Genomgång av kommunallagen med fokus på de ur praktisk synvinkel vanligaste problemen

Föreläsare

 • Johan Höök

  Docent i offentlig rätt och rådman
  Förvaltningsrätten i Uppsala

 • Åsa Örnberg

  Lektor i offentlig rätt
  Stockholms universitet

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen innehåller en genomgång av kommunallagen med fokus på de ur praktisk synvinkel vanligaste problemen. Den kommunala verksamheten är av central betydelse för såväl enskilda som kommersiella aktörer. Vad kommuner får göra styrs av kommunallagen och de kommunalrättsliga principerna. De allmänna kommunalrättsliga principerna gås igenom utifrån praxis och förarbeten. Även hur den kommunala kompetensen påverkas av statsstöd- och upphandlingsreglerna berörs. Det finns även en mängd undantag från de kommunalrättsliga principerna. På kursen beskrivs de viktigaste undantagen och hur de påverkar förutsättningar att bedriva den kommunala verksamheten.

Kommunerna bestämmer själva i stor utsträckning hur verksamheten ska bedrivas. Valet av verksamhetsform kan emellertid medföra behov av särskilda rättsliga överväganden. Under kursen behandlas regleringen av organisations- och verksamhetsformerna som fullmäktige och nämnder, men med särskild fokus på kommunala bolag.

De kommunala besluten överklagas som utgångspunkt genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen. Laglighetsprövning brukar inte ses som något egentligt rättsmedel, utan mer som en medborgartalan. Genom den får kommunmedlemmarna möjlighet till en domstolskontroll av att de kommunala beslut som fattas i kommunen är lagliga. Laglighetsprövning skiljer sig starkt från vanligt förvaltningsrättsligt överklagande med t.ex. speciella processuella begränsningar för domstolens prövning. I kursen görs en genomgång av laglighetsprövningens speciella förtecken ur ett förvaltningsprocessuellt perspektiv.

Kursen bygger på såväl föreläsning som praktiska moment där kursdeltagarna bereds möjlighet att diskutera och lösa kommunalrättsliga frågor. Syftet är att ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper främst om innebörden av de rättsregler som styr kommunernas kompetens och domstolarnas beredning av laglighetsprövningsmål.

Ur kursen

 • Demokrati och statsförvaltning
 • Svensk förvaltning i historien
 • Sveriges författning och den svenska förvaltningsmodellen
 • Rättssäkerhet, kontroll och tjänstemannens ansvar
 • Ärendehandläggning och grunderna för god förvaltning
 • Jäv och opartiskhet
 • Ärendehandläggning och service
 • Beredning och utredning
 • Beslut, beslutsmotivering och ändring av beslut
 • Överklagande av beslut

Tydlig och saklig utbildning”

”Kursledaren var kunnig och rolig att lyssna på.”

”Bra lärare och bra kursinnehåll”

Kursfakta

Målgrupp

Kursen riktar sig till kommunjurister och andra jurister inom kommuner, regioner och kommunala bolag. Kursen är också av intresse för andra anställda i kommuner och regioner som exempelvis kanslichefer och utredare. Kursen vänder sig även till domare och föredragande på domstolar samt till advokater.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Allmän förvaltningsrätt – Komprimerad

Allmän förvaltningsrätt – Komprimerad

 • Nyhet
 • Webbinarium

Webbinarium: Grundläggande demokratiska krav på rättssäkerhet, laglighet och objektivitet

17 okt 2024
Information & anmälan
Avancerad förvaltningsrätt

Avancerad förvaltningsrätt

Fördjupade kunskaper om den svenska förvaltningsrätten och anslutande rättsområden

12 sep 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
11 mar 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Föreskrifter och konsekvensutredning

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav

23 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
27 mar 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan