Johan Höök är docent i offentlig rätt och rådman vid förvaltningsrätten i Uppsala. Han var även utredningssekreterare för utredningen om tillståndskrav för utländska direktinvesteringar. 

Johan har tidigare bl.a. agerat särskild utredare av 2018 års kommunallag, och har även varit departementsråd och chef för enheten för kommunal lagstiftning på finansdepartementet.

Han har doktorerat på en avhandling med fokus på kompetensfördelning inom kommuner.

Johan Höök håller i följande kurser