Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

På många myndigheter är framtagande av föreskrifter en av de viktigaste arbetsuppgifterna. Målet med kursen är att ge de juridiska grunderna för hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagkraven. 

Kursen tar upp regeringsformens regler för normgivning samt de regler som gäller för utformning och publicering av författningar. Vidare går vi igenom genomförandet av EU-regler och vilka krav som då ställs. Även tillämpning av EU-direktivet kring tekniska regler berörs. Vilka regler måste anmälas och vilka blir konsekvenserna om detta inte görs?  

Myndigheter har krav på sig att upprätta en utförlig konsekvensutredning inför antagande av föreskrifter. Även innehållet i en konsekvensutredning är specificerat. Därför behandlar kursen även framtagande av konsekvensutredning utförligt, samt går igenom vilka krav som Regelrådet ställer.

Slutligen innehåller kursen praktiska tips om bemanning, projektarbete och tidsplanering vid föreskriftsarbete.

En mycket väl förberedd föreläsning. Per Andersson har förmåga att förmedla kunskaperna på ett tydligt, strukturerat och pedagogiskt sätt”

”Gedigen genomgång, intressanta resonemang, svåra frågor och allt på sendast sex timmar”

”Jättebra att det finns en sådan här kurs! Per är mycket duktig och han genomförde utbildningen på ett fint och taktfullt sätt.”

Ur kursen

 • Normgivning samt utformning av föreskrifter
 • Regeringsformens bestämmelser om normgivning
 • Regler för myndighetsföreskrifter och författningssamling
 • Språkliga regler och riktlinjer
 • EU-rätt och svenska föreskrifter
 • Att genomföra EU-regler
 • Tillämpning av EU-direktiv 2015/1535 om tekniska föreskrifter
 • EU:s regler om statsstöd
 • Konsekvensutredning vid föreskriftsarbete
 • Regler om konsekvensutredning
 • Innehållet i en konsekvensutredning
 • Remiss till Regelrådet
 • Praktiska tips vid föreskriftsarbete
 • Tidsplanering
 • Projektutformning

Kursfakta

Målgrupp

Jurister och andra som arbetar på myndigheter med att ta fram föreskrifter och konsekvensutredningar.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Avancerad förvaltningsrätt

Avancerad förvaltningsrätt

Fördjupade kunskaper om den svenska förvaltningsrätten och anslutande rättsområden

12 sep 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
11 mar 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Bevisprövning och utredningsansvar i förvaltningsprocessen

Bevisprövning och utredningsansvar i förvaltningsprocessen

Gränsdragningsproblem mellan bevisrätten och utredningsreglerna

18 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
07 apr 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Statsstöd

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns

21 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan