Avancerad förvaltningsrätt

Fördjupade kunskaper om den svenska förvaltningsrätten och anslutande rättsområden

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen i avancerad förvaltningsrätt ger fördjupade kunskaper om den svenska förvaltningsrätten och anslutande rättsområden. Kursen behandlar frågor som ofta kommer upp i den praktiska tillämpningen och som kan innebära särskilda svårigheter för myndighetsjurister. Bl.a. följande frågor tas upp:

Myndigheternas fristående ställning inom den svenska förvaltningsmodellen. Förhållandet till regeringen, departementen och andra myndigheter. Att tänka på vid kontakter med regeringen och Regeringskansliet.

EU-rättens påverkan på förvaltningsrätten och den svenska förvaltningsmodellen. Institutionernas befogenheter och deras gränser. Rättighetsstadgans betydelse. Utvecklingslinjer i framtiden.

Ärendehandläggning enligt 2017 års förvaltningslag. Anhängiggörande av ärenden – sambandet med offentlighetsprincipen. Avvisning eller sakprövning av ansökningar. Skriftlig och muntlig handläggning. Officialprincipen, utredningsskyldigheten och myndighetens processledning.

Bevis i förvaltningsrätten. Bevisbörda, beviskrav, bevistema och bevisfakta. Bevismedel och bevisvärdering.

Besluts rättskraft i den svenska förvaltningsrätten. Rätt och skyldighet för myndigheten att ompröva beslut. Utformningen av återkallelseförbehåll.

Att föra process i allmän förvaltningsdomstol som företrädare för myndighet.

Ur kursen

  • Myndigheternas fristående ställning inom den svenska förvaltningsmodellen
  • EU-rättens påverkan på förvaltningsrätten och den svenska förvaltningsmodellen
  • Ärendehandläggning enligt 2017 års förvaltningslag
  • Bevis i förvaltningsrätten
  • Besluts rättskraft i den svenska förvaltningsrätten
  • Process i allmän förvaltningsdomstol

Mycket kompetent lärare. Bra material med många rättsfall med möjlighet att få ställa frågor och diskutera.

Bra innehåll, bra tempo, bra variation mellan ämnena.

Mycket bra förklaringar och borrande i författningar och rättsfall.”

Kursfakta

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till praktiskt verksamma jurister på statliga, regionala och kommunala myndigheter som redan har kunskaper och erfarenhet i förvaltningsrätt.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Allmän förvaltningsrätt – Komprimerad

Allmän förvaltningsrätt – Komprimerad

  • Nyhet
  • Webbinarium

Webbinarium: Grundläggande demokratiska krav på rättssäkerhet, laglighet och objektivitet

17 okt 2024
Information & anmälan
Offentlighetsprincipen och sekretess

Offentlighetsprincipen och sekretess

Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna

01 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Föreskrifter och konsekvensutredning

Föreskrifter och konsekvensutredning

Hur man skriver föreskrifter och tar fram en konsekvensutredning som uppfyller lagens krav

23 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
27 mar 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan