Thore Brolin studerade i Uppsala (Västgöta Nation) och tog sin examen år 1977. På Stockholms tingsrätt har han varit tingsnotarie, fiskal samt, under åren 1992-2014, rådman. Han verkar idag som oberoende juridisk konsult.

Under tiden som fiskal på Svea Hovrätt var han ett par år på Marknadsdomstolen. Tillsammans med Magnus Widebeck genomförde Thore 1989 ett projekt på olika tingsrätter för att handlägga tvistemål på ett effektivt sätt (”turbodomare”). 

Genom Domstolsverkets fiskalsutbildning växte den första boken om förberedelse i tvistemål fram. Boken följdes sedan av en motsvarande bok om huvudförhandlingen. Böckerna ledde till kurserna om Tvistemålsprocessen hos Stiftelsen Fakultetskurser. 

Thore är accredited mediator vid Chartered Institute of Arbitrators i London. Han har deltagit i ett stort antal skiljetvister och även sysslat med idrottsjuridik. Han är medlem i bl.a. Svenska Friidrottsförbundets juridiska grupp, Riksidrottsförbundets juridiska kommitté, FIS Court (skidor) och FIG Appeal Tribunal (gymnastik).

Thore Brolin håller i följande kurser