Tvistemålsprocessen II – Huvudförhandling

En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Tvistemålsprocessen II ger en grundläggande genomgång av hur en huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till. Efter kursen skall du som kursdeltagare känna till vilka regler som styr parternas och domstolens agerande i processuellt hänseende.

Kursen tar också upp hur ombuden kan strukturera och klassificera sin talan för att få bättre genomslag under huvudförhandlingen. Talan ska bli bättre och man ska kommunicera effektivare. Domstolen ska förstå och pröva talan som ombuden har tänkt.

Syftet är att ge dig så goda kunskaper om huvudförhandlingen, att full kraft kan ägnas åt tvisten i materiellt hänseende.

Kursledarna är författare till boken ”Tvistemålsprocessen II – En handledning för huvudförhandlingen”, som också ingår i kursdokumentationen.

Boka alla tre tvistemålskurserna samtidigt till paketpriset 24 900 kr (ex.moms).​

Ur kursen

  • Yrkanden, grunder och bevis
  • Förberedelse inför huvudförhandling
  • Hinder mot huvudförhandling
  • Sakframställningar
  • Nya yrkanden, nya omständigheter och nya bevis
  • Bevisupptagning
  • Pläderingar
  • Dom

”De tre föreläsarna har tillsammans en ovärderlig erfarenhet vilken det är en ynnest att få ta del utav. De kompletterar varandra perfekt. Jag har fått väldigt bra insikter och kunskaper om hur jag ska tänka redan från början av processen, genom hela processen och vilka medel jag kan använda mig utav. Jag tycker även att de har givit mig en trygghet i att faktiskt kunna ställa krav och ifrågasätta både motpart och domstol i dess förfarande.

Toppklass

”Kursens innehåll var extremt bra anpassat till verkligheten – jag kunde applicera materialet direkt på tre pågående processer!”

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister som önskar få ökad förståelse för hur huvudförhandlingen går till. Även de som efter flera års verksamhet önskar få en genomgång av rättsreglerna på området har stort utbyte av kursen.

Kursprogram

08.30Registrering och frukost
09.15Inledning
10.30Fika
10.45Fortsättning
12.00Lunch
13.15Fortsättning
14.30Fika
14.45Fortsättning
16.00Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Tvistemålsprocessen I – Förberedelse

Tvistemålsprocessen I – Förberedelse

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till

04 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
07 feb 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Tvistemålsprocessen III – Bevisning

Tvistemålsprocessen III – Bevisning

Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål

06 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
16 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Att tvista i hovrätt

Att tvista i hovrätt

Genomgång av reglerna för hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål

29 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan