Fanny Gleiss Wilborg är advokat och arbetar med uppdrag som skiljedomare. Fanny är specialiserad inom processrätt, skiljeförfaranden och kommersiella domstolstvister. Hon har mycket stor erfarenhet som skiljedomare, både som ensam skiljedomare, partsutsedd och ordförande i svenska och internationella tvister. Hon har tidigare tjänstgjort som domare i domstol under nästan 10 år, senast som chefsrådman vid Södertörns tingsrätt och dessförinnan som rådman vid Nacka och Stockholms tingsrätt.

Fanny föreläser regelbundet inom tvistemålsprocess och skiljedomsrätt för bl.a. Advokatsamfundet. Hon är även medförfattare till böckerna Tvistemålsprocessen I och II.

Fanny Gleiss Wilborg håller i följande kurser