Magnus Widebeck är fristående medlare och skiljedomare samt tidigare lagman vid Nyköpings tingsrätt, Sveriges dispaschör och justitieråd i Högsta domstolen. Idag är han verksam i Kommersiell tvistlösning Widebeck & partners AB.

Magnus Widebeck håller i följande kurser