Marika Levin är advokat och specialiserad inom ekonomisk familjerätt. Marika arbetar sedan 7 år på Lindskog Malmström Advokatbyrå och då främst med uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman, men också som ombud i bodelningar, arvskiften och tvister i domstol. Marika har även en bakgrund i domstol och bank.

Parallellt med advokatverksamheten har Marika uppdrag som gästlärare på grundkursen i familjerätt och specialkursen i bodelning & arvskifte vid Stockholms universitet. Marika anlitas även som föreläsare vid olika utbildningsinstitut.

Marika Levin håller i följande kurser