Bodelningsprocessen

Äktenskapsskillnad, bodelning, bodelningsförrättare och klander i domstol

Föreläsare

 • Marika Levin

  Advokat
  Lindskog Malmström Advokatbyrå och Stockholms Universitet

 • Gustaf Schüldt

  Advokat
  Advokatfirman Schüldt och Stockholms Universitet

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Bodelningsprocessen riktar sig till jurister som precis har börjat arbeta med ekonomisk familjerätt eller vill uppdatera sina befintliga kunskaper. Under kursen ger vi en handfast genomgång av hur en bodelning går till, från ansökan om äktenskapsskillnad till ansökan om bodelningsförrättare samt hur processen inför bodelningsförrättare ska föras. Kursen tar även upp hur man som ombud ska lägga upp sin talan hos bodelningsförrättaren, tingsrätten (klander), hovrätten och Högsta domstolen. Slutligen behandlas frågor om verkställighet av bodelningen.

Kursen kommer även att behandla en bodelnings grundläggande principer. Hur man som ombud bör utforma sin talan för att nå framgång med sin huvudmans uppfattning och hur man som ombud på ett metodiskt sätt kan få bodelningsförrättaren att förstå och pröva talan utifrån den bakomliggande strategin. Även frågor om särskild talan i domstol och ansökan om bodelningsförrättare kommer att diskuteras.

Syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig hur man som ombud hanterar frågor som dyker upp vid en ansökan om äktenskapsskillnad, vad som är lämpligt att göra under betänketiden och möjligheterna till kvarsittningsrätt. Syftet är även att ge deltagarna en djupare förståelse för hur processen inför bodelningsförrättare kan föras.

Ur kursen

 • Ekonomisk familjerätt
 • Handfast genomgång av hur en bodelning går till
 • Hur man som ombud ska lägga upp sin talan hos bodelningsförrättaren, tingsrätten (klander), hovrätten och högsta domstolen
 • Hur man som ombud bör utforma sin talan för att nå framgång

Kursfakta

Målgrupp

Jurister och advokater precis har börjat arbeta med eller vill förnya sina kunskaper inom familjerätt.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Arvskiftesprocessen

Arvskiftesprocessen

 • Nyhet

Hur ombud ska hantera frågor om bouppteckning, förvaltning av dödsbo, delgivning av testamente samt hur processen inför boutredningsman förs

27 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Asylrätt och asylprocessen

Asylrätt och asylprocessen

Grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet

26 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Tvistemålsprocessen I – Förberedelse

Tvistemålsprocessen I – Förberedelse

Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till

04 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
07 feb 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan