Arvskiftesprocessen

Hur ombud ska hantera frågor om bouppteckning, förvaltning av dödsbo, delgivning av testamente samt hur processen inför boutredningsman förs

Föreläsare

 • Marika Levin

  Advokat
  Lindskog Malmström Advokatbyrå och Stockholms Universitet

 • Gustaf Schüldt

  Advokat
  Advokatfirman Schüldt och Stockholms Universitet

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Arvskiftesprocessen riktar sig till jurister som precis har börjat arbeta med ekonomisk familjerätt eller vill uppdatera sina befintliga kunskaper. Under kursen ger vi en handfast genomgång av hur en boutredning går till, från dödsfall till ansökan
om boutredningsman. Även en genomgång av arvskiftets grundläggande principer kommer att göras. Hur man som ombud ska lägga upp sin talan hos boutredningsmannen, tingsrätten (klander), hovrätten och Högsta domstolen. Slutligen behandlas frågor om verkställighet.

Kursen kommer att handla om boutredning och en genomgång av de grundläggande principerna kommer att göras. Även frågor om särskild talan i domstol (såsom 7 kap. 4 § ärvdabalken) och ansökan om boutredningsman kommer att diskuteras. Kursen kommer även att handla om hur man som ombud bör lägga upp en talan för att nå framgång med sin huvudmans uppfattning. Boutredningsmannen ska förstå och pröva talan som ombudet tänkt.

Syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig hur man som ombud ska hantera frågor om bouppteckning, förvaltning av dödsbo och delgivning av testamente. Deltagarna ska även få en djupare förståelse för hur processen inför boutredningsman kan föras.

Ur kursen

 • Handfast genomgång av hur en boutredning går till, från dödsfall till ansökan om boutredningsman
 • Genomgång av arvskiftets grundläggande principer kommer att göras
 • Hur ombud ska lägga upp sin talan hos boutredningsmannen, tingsrätten (klander), hovrätten och Högsta domstolen
 • Behandling av frågor om verkställighet

Kursfakta

Målgrupp

Jurister och advokater precis har börjat arbeta med eller vill förnya sina kunskaper inom familjerätt.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här