Gustaf Schüldt är advokat och specialiserad inom ekonomisk familjerätt. Gustaf arbetar främst med uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman men även som ombud i bodelningar, arvskiften och tvister i domstol.

Parallellt med advokatverksamheten har Gustaf uppdrag som gästlärare på grundkursen i familjerätt och specialkursen i bodelning & arvskifte samt successionsrätt vid Stockholms universitet. Gustaf anlitas även som föreläsare vid olika utbildningsinstitut.

Gustaf Schüldt håller i följande kurser