Peter Sande är specialiserad på immaterialrätt och marknadsrätt. Peter har stor erfarenhet av rättegångar rörande patent, varumärken, upphovsrätt och industriell formgivning. Han arbetar fortlöpande tillsammans med utländska kollegor i större pan-europeiska rättegångar.

Utöver det tvisterelaterade arbetet ägnar Peter betydande tid åt rådgivning till forskningsintensiva företag i både regulatoriska och andra strategiska frågor. Han har vidare fortlöpande uppdrag från klienter inom nöjesindustrin Peter anlitas ofta som föreläsare av bl.a. Stockholms Universitet.

Chambers Europe 2015 rankar Peter Sande i band 1 på immmaterialrättsområdet och som en av Sveriges ledande jurister inom området Life Science.

Peter Sande håller i följande kurser