Ia Modin är advokat och delägare på Gozzo Advokater. Hon är specialiserad på immaterialrätt och kommersiell avtalsrätt och har stor erfarenhet av strategifrågor och ”Intellectual Asset Management”.

Ia har unik kompetens när det gäller komplexa flerpartsavtal med koppling till framtida immateriella rättigheter, med särskilt fokus på avtal för innovation och forskning i samverkan för industri, institut och akademi. Hon arbetar också med avtalsfrågor, rådgivning och förhandling på upphovsrättens område, för filmproduktionsbolag, enskilda upphovsmän och organisationer. Hon är därtill en ofta anlitad föreläsare, utbildare och moderator för frågor som rör hennes specialkompetens.

Ia har tidigare varit delägare på IAM Advokatbyrå samt Ramberg Advokater. Hon har också arbetat på Sandart & Partners Advokatbyrå, på Vinnova med ansvar främst för konsortialavtal och projektavtal för samverkansforskning, samt på Konstnärsnämnden där hon bland annat haft ett särskilt regeringsuppdrag avseende konstnärers ekonomiska och sociala villkor inbegripet även upphovsrätt.

Ia Modin håller i följande kurser