Juridik för forskning, utveckling och innovation

Avtals- och immaterialrättsfrågor som forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Upptäckter, innovationer och banbrytande idéer är ofta ett resultat av omfattande arbete med många aktörer inblandade. De juridiska frågeställningarna blir därför snabbt komplexa och det är lätt att missa saker som på sikt kan får stora konsekvenser.

Avtal för forskning, utveckling och innovation

Forskningsprojekt och forskningssamarbeten genererar flera avtals- och immaterialrättsliga frågeställningar och dessa blir snabbt mycket komplexa. Det beror delvis på att de av nödvändighet tar sikte på framtida, hittills okända, situationer. Under kursen kommer olika strategiska upplägg att diskuteras utifrån deras fördelar respektive nackdelar samt hur dessa kan kombineras. Begrepp som aktualiseras och som behöver hanteras är bl.a. background, foreground, anställda, konsulter, in-kind-insatser, forskningsfinansiärsvillkor, licenser, optioner, förfoganden, patentering m.m.

När forskningsinsatser bedrivs i samverkan med akademin blir lärarundantaget den kanske viktigaste frågan att hantera i FoU-avtalet. Bedrivs forskningen gemensamt kan resultaten också komma att ha flera uppfinnare, något som avtalsmässigt kan hanteras på olika sätt för att undvika inlåsningseffekter och svårigheter i exploatering. Att dessutom använda mallade avtal för forskning kan leda till bekymmer. Forskningsinsatserna ser ofta olika ut och mallar tar inte hänsyn till branschspecifika behov och svårigheter. Vilka olika lösningar är möjliga och hur skiljer de sig från varandra? Vad ska man tänka på vid utformning av forskningsavtal? Var brukar problem uppstå? Vilka typer av klausuler ska undvikas och vilka är nödvändiga? Här behandlas de olika forskningsavtalen steg för steg, från de enklaste projektavtalen till de komplexa flerpartsavtalen för samverkan mellan industri och akademi.

Patent och forskning

Patentlagens regler påverkar forskningen och dess utveckling. I princip all forskning tar sitt avstamp i tidigare uppfinningar, varför en ordentlig genomgång av experimentundantaget, dess omfattning och dess tillämpning är nödvändig.

”Allt är inte patent som glimmar”. Vad bör man tänka på i fråga om skyddsstrategi? Vilka är fördelarna och nackdelarna med patentering kontra publicering?

Ur kursen

  • Forskningsprojekt och forskningssamarbeten
  • FoU-avtal
  • Lärarundantaget
  • Patent – särskilt om experimentundantaget
  • Skyddsstrategier
  • Användning av annans skyddade material
  • Offentlighet och sekretess
  • Bioteknisk forskning

En av de bättre kurser jag varit på.”

”Bra nivå, roligt med perspektiv från både akademi och industri. Uppskattar även de tydliga tipsen inför avtalsskrivning.”

”Utmärkt kurs för att få en bred översikt över ett komplicerat avtalsområde.”

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig dels till teknik- och kunskapsintensiva företag eller universitet där FoU är av central betydelse, t.ex. företag i life science-sektorn, telekombranschen och andra industrigrenar, dels till advokater och andra konsulter som bistår dessa aktörer med rådgivning och stöd. Deltagare kan vara både jurister och andra som arbetar med ledning och styrning av FoU-projekt.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Den digitala upphovsrätten – aktuella frågor

Den digitala upphovsrätten – aktuella frågor

En fördjupning i nya regelverk och utmaningar på upphovsrättsområdet

24 sep 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Digital Services Act (DSA) – mellanhänders rättsliga ställning

Digital Services Act (DSA) – mellanhänders rättsliga ställning

  • Webbinarium

Webbinarium: Lär känna den nya rättsliga spelplanen för digitala tjänster och informationslagring i och med den nya EU-förordningen

18 sep 2024
Information & anmälan
Statsstöd

Statsstöd

Vad som utgör statligt stöd och vilka undantagsmöjligheter som finns

21 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan