Agnes Larfeldt är specialiserad inom miljörätt med särskild inriktning mot vattenrätt. Hon har cirka 20 års erfarenhet av miljörättslig rådgivning på uppdrag av företag, kommuner och statliga verk och är ofta anlitad som föredragshållare i olika sammanhang, i synnerhet inom det vattenrättsliga området.

Agnes Larfeldt håller i följande kurser