Prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Grundläggande praktiska kunskaper samt uppdatering av relevant praxis

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen går igenom grundläggande begrepp samt relevanta bestämmelser för miljöfarliga verksamheter. Prövningsplikten för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter samt inblandade aktörer och prövningsmyndigheter beskrivs, liksom hur tillståndsprövningen praktiskt går till, vilket underlag som krävs inklusive frågor om tillsyn och kontroll. Gränsdragning mot vattenverksamheter berörs samt redogörelse för relevant praxis i olika avseenden.

Ur kursen

  • Definitioner och begrepp
  • Relevanta bestämmelser
  • Prövningsplikten
  • Prövningsmyndigheter och andra aktörer
  • Innehållet i ansökan och underlag
  • Samråd och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning
  • Prövningsprocessen

Kursfakta

Målgrupp

Kursen riktar sig till den som arbetar praktiskt med tillstånds- eller anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter, såsom handläggare på myndighet, miljöansvariga på bolag, miljökonsulter och jurister.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Vattenrätt

Vattenrätt

En genomgång av vattenrättens särdrag, ramvattendirektivets påverkan, MKB samt handläggning av vattenmål

10 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
02 apr 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Nationell plan för vattenkraften

Nationell plan för vattenkraften

  • Webbinarium

Webbinarium: Nyhetsuppdatering av den nationella planen för vattenkraften

11 nov 2024
08 maj 2025
Information & anmälan
Miljöprocessen från samråd till dom

Miljöprocessen från samråd till dom

Fullständig genomgång av miljöprocessen, från ax till limpa

11 sep 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan