Maria Sundin är examinerad språkkonsult och en uppskattad kursledare. Hon har lång erfarenhet av skrivkurser, textbearbetning, översättning och coachning i klarspråksfrågor.

Maria är engagerad i större och mindre klarspråksprojekt hos kommuner, statliga myndigheter, regioner och företag. Hon är van att arbeta med facktext inom flera områden, särskilt inom juridik, ekonomi, pedagogik och vård. Hon är väl insatt i kommunal ärendehantering efter över tio års samarbete med Botkyrka kommun.

Maria är aktuell med boken Klarspråk i domar och har även skrivit Krångelspråk blir klarspråkLättläst – så funkar detKlarspråk i skriftliga omdömenWebb för unga och Tillgängliga webbplatser i praktiken. Hon har också deltagit som språkexpert i migrationsspråkutredningen 2013 och tagit fram skrivhandledningar till flera myndigheter. 

Maria har språkkonsultexamen från Stockholms universitet och driver sedan 1999 företaget Textfixarna. Hon har tidigare arbetat som ämneslärare i svenska, engelska och historia.

Maria Sundin håller i följande kurser