Som stiftelse ger vi tillbaka delar av vårt överskott till akademien. Det sker primärt genom delfinansiering av en svensk postdok-forskartjänst vid University of Oxford i Storbritannien

Forskartjänsten bygger på ett samarbete mellan de juridiska fakulteterna vid Stockholms universitet och University of Oxford. Samarbetet formaliserades 2011, men initierades redan i början av 2000-talet av framlidne Ulf Bernitz som då arbetade som gästforskare i Oxford, samtidigt som han koordinerade kontakterna mellan fakulteterna i Oxford och Stockholm.

Fram till idag har elva svenska akademiker spenderat varsitt år i Oxford. Genom åren har samarbetet även resulterat i flertalet seminarier, konferenser och publikationer. När du väljer oss för din kompetensutveckling stöttar du alltså juridisk forskning och främjar samtidigt den svenska rättsutvecklingen över tid.

The Stockholm Oxford Law Symposium

Stiftelsen Fakultetskurser är även delfinansiär till den årliga heldagskonferensen The Stockholm Oxford Law Symposium i Oxford. Konferensen vänder sig till de juridiska fakulteterna i Stockholm och Oxford, medlemmar i Advokatvännerna samt de advokatbyråer som därutöver särskilt hjälpt till att finansiera forskartjänsten i Oxford. Även jurister från svenska domstolar och myndigheter, samt engelska jurister bjuds in varje år. Syftet med konferensen är att bidra till en breddning av kontaktytorna mellan de juridiska fakulteterna i Stockholm och Oxford, samt mellan praktiker i Sverige och Storbritannien.