Stefan Alvén är specialiserad på idrottsrelaterad juridik. Han har ca 40 års erfarenhet av idrottsbranschen som spelare, styrelseledamot, sportchef och advokat. Han har suttit som domare i Svea hovrätt och varit ledamot i Svenska Fotbollförbundets Besvärsnämnd samt Riksidrottsnämnden, idrottens högsta domstol.

Stefan Alvén håller i följande kurser