Totalförsvar och civil beredskap – Regelverk och ansvar