Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar