GDPR 1 – rättslig reglering och praktisk tillämpning