Compliance – ett stöd för att värna förtroendet för en verksamhet