Amerikansk politik och juridik – i ljuset av presidentvalet