Visselblåsarlagen – krav & yttrandefrihet

En betydligt utvidgad visselblåsarlag

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Numera gäller en betydligt mer utvidgad visselblåsarlag. Lagen är omfattande och baserar sig på ett EU-direktiv. Företag och myndigheter med 50 eller fler arbetstagare blir bl.a. skyldiga att inrätta särskilda rapporteringskanaler samt att följa upp inkomna larm. Arbetstagare som slår larm får ett utvidgat skydd. Behandlingen av personuppgifter när man följer upp inkomna larm regleras. En tillsynsmyndighet, som har möjlighet att utfärda vitesförelägganden, ska se till att reglerna följs.

På kursen går vi igenom visselblåsarlagen och vilka krav den ställer. Vi går också igenom vad som allmänt gäller om yttrandefriheten i arbetslivet. Vi berör bl.a. kritikrätten i arbetslivet, yttrandefrihetsskyddet och meddelarskyddet för privat och offentligt anställda samt det extra skyddet för privatanställda i offentligt finansierad skola, vård och omsorg.

Ur kursen

  • Genomgång av den nya visselblåsarlagen.
  • Vilka krav ställs på arbetsgivare?
  • Vad krävs för att få ett skydd enligt lagen?
  • Vad gäller om den allmänna kritikrätten i arbetslivet?

”Kursen motsvarade mina förväntningar och jag uppskattade föredraget!”

”Föredraget var mycket bra. Det var bra frågor som togs upp, tydligt och pedagogiskt. Jag har redan haft nytta av kursen i mitt arbete.”

”Helhetsintrycket var mycket bra. Trevliga lokaler, lunch och fika. Lagom många och långa pauser under dagen.”

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister, chefer, HR-personal och ombudsmän på både den privata och offentliga sidan.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Från varning till uppsägning

Från varning till uppsägning

  • Nyhet

Hantera arbetsrättsliga situationer relaterade till misskötsamhet

18 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
NYA LAS – i teori och praktik

NYA LAS – i teori och praktik

  • Webbinarium

Webbinarium: Genomgång av hur nya LAS-regler påverkar arbetsgivaren

18 okt 2024
Information & anmälan
Compliance – ett stöd för att värna förtroendet för en verksamhet

Compliance – ett stöd för att värna förtroendet för en verksamhet

  • Nyhet

Allt en jurist behöver veta om compliance och regelefterlevnad

04 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan