Upphandling med hänsyn taget till informationssäkerhet

Hur informationssäkerhet systematiskt byggs in i organisationen

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Kursen går igenom varför informationssäkerhet är viktigt samt förtydligar grundläggande begrepp såsom konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Kursen förklarar vikten av informationssäkerhet och hur den systematiskt och framgångsrikt byggs in i en organisation, stöttat av exempel från verkligheten.

Kursen visar både skillnader och likheter mellan privata och offentliga verksamheter, och går även igenom grunderna i offentlig upphandling samt grundläggande principer för värdering av offerter. Kursen vill ge kunskap om det stöd som finns i lagstiftning och praxis inför upphandlingar.

Kursledarna har aktivt arbetat med upphandling av system med högt skyddsvärde. De har även erfarenhet av att certifiera större organisationer i informationssäkerhet enligt 27000.

Ur kursen

 • Kursen går övergripande igenom.
 • Övergripande om lagar, förordningar och andra krav vid upphandling med fokus på Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna samt Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
 • Internationell lagstiftnings påverkan vid till exempel outsourcing och köp av program-/hårdvaror.
 • Vilka underlag som måste tas fram inför en upphandling, vikten av rätt kravställning.
 • Reglerna för hur en utvärdering av inkomna offerter ska göras.
 • De lagar som reglerar en upphandling och när de olika lagarna är tillämpliga.
 • Tillämpa adekvat lagstiftning utifrån aktuell behovs- och kravbild.
 • Hur sekretessbestämmelserna påverkar.
 • Hur offertunderlag och värderingar av utvärderingar av offertsvar kan göras.
 • Vilket stöd ger ISO 27000.
 • Ledningssystem för informationssäkerhet.
 • Kontinuitet och avbrottsplaner.
 • Upphandling.
 • Incidenthantering.
 • Certifiering av informationssäkerhet enligt den internationella standarden ISO 27000.
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationer.
 • Risk- och sårbarhetsanalyser.
 • Projektledning.

Kursfakta

Målgrupp

Övergripande om lagar, förordningar och andra krav vid upphandling med fokus på Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna samt Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Kursprogram

09.00Registrering och frukost
09.30Inledning
10.45Fika
11.00Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

LOU och offentlig upphandling

LOU och offentlig upphandling

Gedigen grundkunskap om LOU och fokus på upphandling i praktiken

08 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
LOU och offentlig upphandling – fördjupning

LOU och offentlig upphandling – fördjupning

Fördjupad kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU, samt hur upphandlingsprocessen ser ut

09 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Optimera ditt avtalsskrivande

Optimera ditt avtalsskrivande

En praktiskt orienterad fördjupningskurs i avtalsskrivning

18 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
15 maj 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan