Totalförsvar och civil beredskap – Regelverk och ansvar

Vilka krav ställs under höjd beredskap och krig?

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

De senaste åren har den svenska totalförsvarsplaneringen återupptagits, vilket har ökat intresset för begrepp såsom totalförsvar, höjd beredskap, allmän tjänsteplikt och samhällsviktig verksamhet.

Målet med kursen är att ge en ökad förståelse för ovan nämnda begrepp samt vilka krav som ställs på både statliga, kommunala och privata aktörer såväl inför som under höjd beredskap och krig.

Kursen tar upp centrala frågor såsom vad är krig och krigsfara, vad höjd beredskap egentligen innebär, vilken verksamhet som är att betrakta som samhällsviktig, vilka uppgifter och ansvarsområden som ligger på aktörerna i det civila försvaret, vad det innebär att bygga en krigsorganisation samt hur och när allmän tjänsteplikt och civilplikt ska användas. 

Slutligen innehåller kursen en reflektion kring vad det egentligen är vi ska försvara, hur det säkerhetspolitiska hotet ser ut och vilken den svenska försvarspolitiska inriktningen är.

Ur kursen

  • Totalförsvar, höjd beredskap, allmän tjänsteplikt och samhällsviktig verksamhet.
  • Vilka krav som ställs på både statliga, kommunala och privata aktörer såväl inför som under höjd beredskap och krig.
  • Vad innebär höjd beredskap?
  • Vilka uppgifter och ansvarsområden har aktörerna i det civila försvaret?

Kursfakta

Målgrupp

För dig som arbetar som jurist, beslutsfattare, chef eller annan nyckelperson med uppgifter inom och ansvar för totalförsvarsplaneringen vid exempelvis centrala myndigheter, länsstyrelser, och i näringslivet.

Kursprogram

12.30Registrering och fika
13.00Inledning
14.45Fika
15.00Fortsättning
16.30Kursen avslutas

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Terrorbrott i praktik och juridik

Terrorbrott i praktik och juridik

Underrättelse, säkerhetshotet och spioneri

15 okt 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
21 mar 2025
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Bevisning i brottmål

Bevisning i brottmål

Grundlig genomgång av bevisvärderingen i brottmål och tillämpliga metoder

17 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Häktning i brottmål

Häktning i brottmål

  • Nyhet

Teoretiska såväl som praktiska kunskaper om häktning enlig 24 kap. RB – från ax till limpa

21 nov 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan