Tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen

2 dagars kurs: Tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen, efterföljande rättsprocess och omgärdande lagstiftning

Föreläsare

Kurstillfällen

Kursbeskrivning

Tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen, efterföljande rättsprocess och lagstiftningen som omgärdar den är ett komplext rättsområde. Många av de frågor som man ställs inför finns det inte alltid ett enkelt svar på och flera blir sällan besvarade. Denna kurs är framtagen och anpassad för de som utövar tillsynen.

Kursen innehåller en genomgång av såväl de materiella som processuella bestämmelserna som gäller inom området, med fokus på att göra kursdeltagaren medveten om de vanligaste fallgroparna och dess konsekvenser för ärendets fortsatta hantering. 

Detta är en interaktiv kurs med konkreta exempel från verkliga fall. Tid kommer även att ges åt kursdeltagarnas medhavda frågeställningar.

Observera att första kursdagen startar kl 10:00 och avslutas kl 17:00, vilken ger deltagare från andra orter möjlighet att resa till Stockholm samma dag. Dag två startar kursen kl 09:30 och avslutas kl 16:30.

”Högsta betyg!”

”Bra föreläsare som lyckas förmedla ett svårt ämne på ett bra och engagerande sätt.”

”Jättebra innehåll, lätt att hänga med och intressant.”

Ur kursen

 • Regelverkets utformning
 • Vanliga misstag och dess konsekvenser: vad kan läkas och inte
 • Bevisbörda och beviskrav: är ansvaret och kraven strikta eller kan det variera?
 • När är egentligen beviskravet uppfyllt?
 • Är beslutet riktat mot rätt adressat?
 • När får tillsynsmyndigheten verkställa beslut och inte?
 • Vilka förutsättningar och hinder finns för verkställighet?
 • Genomgång av processuella frågor: vad är prövningsramen och vad har den för betydelse för både under- och överinstansen?
 • Vad händer när överinstansen inhiberar ett beslut eller meddelar interimistiska förordnanden?
 • Hur förhåller sig PBL-tillsynen med EU-rättsliga och straffrättsliga principer så som exempelvis förbudet mot dubbelbestraffning? Hur många chanser har tillsynsmyndigheten?

Kursfakta

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till bygglovs- och tillsynshandläggare, byggnadsinspektörer samt jurister som arbetar med PBL-tillsyn på kommun. Kursen lämpar sig för andra som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med frågor rörande PBL-tillsyn. Kursen är anpassad för dig som har viss erfarenhet av PBL-tillsyn och som har förkunskap om plan-, lov- och byggprocessen.

Kursprogram

09.30Registrering och frukost
10.00Inledning
11.15Fika
11.30Fortsättning
12.30Lunch
13.30Fortsättning
14.45Fika
15.00Fortsättning
17.00Kursen avslutas
OBS! Dag två startar kursen kl 09:30 och avslutas kl 16:30

Allmän information

Kursen följer de krav som framgår av Advokatsamfundets riktlinjer 2.1 för professionell vidareutbildning. Läs mer om Meritmarkeringar här.

Kursintyg erhålls efter genomförd utbildning.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan inom samma företag/organisation.

Bokningsregler

Se våra bokningsregler här

Tips på relaterade kurser

Att skriva tillsynsbeslut

Att skriva tillsynsbeslut

Att skriva välformulerade och välavvägda tillsynsbeslut

04 sep 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Entreprenadrättslig nyhetsdag

Entreprenadrättslig nyhetsdag

Den senaste rättsutvecklingen inom entreprenadrättens område

02 dec 2024
Funckens gränd 1, Stockholm
Information & anmälan
Kommersiell hyresjuridik

Kommersiell hyresjuridik

 • Webbinarium

Webbinarium: Hyra av lokal – tecknandet av avtal, hur en uppsägning formellt ska ske, medling och tvist

21 nov 2024
Information & anmälan